Väärtpaberi olemus

iDevice ikoon

Eduka majandamise korral (tulud on suuremad kui kulud) tekivad majandussubjektidel (eraisikutel, ettevõtetel ja organisatsioonidel) säästud. Samuti on majandussubjekte, kellel on ajutisi rahaliste vahendite puudujääke, st. vajadus investeeringute järele. Väärtpaberituru funktsioon on aidata muuta säästjate vahendid investeeringuteks ehk vahendada laenuressurssi.  

Laenuandja laenab oma säästud rahavajajale ning rahavajaja väljastab laenuandjale tõendi, mis kinnitab laenu olemasolu ja tingimusi. Sellist tõendit nimetatakse väärtpaberiks.