Sissejuhatus

iDevice ikoon
 
Universumi, st. kogu maailma ehituse ja arengu seaduspärasusi uurib kosmoloogia.
Nimetus "kosmoloogia" pärineb Vana-Kreekast ning tähendab maailmaõpetust. Sõna-sõnalt võetuna tähendab "kosmos" korda, vastandudes "kaosele", st. korra puudumisele.

Tänapäeva ratsionaalses maailmas lahendatakse Maailma eksistentsi probleemid enamasti füüsika abil. Seda selle pärast, et füüsika on universaalne, tema seadused kehtivad sõltumatult uuritava objekti tüübist ning (uurija) vabast tahtest. Maailm, milles elame, peab olema füüsikaliselt võimalik -- see on kaasaegse kosmoloogia ainus kriteerium.


Eellugu

Kronoloogia