EFEKTIIVNE OTSING GOOGLE’GA

 
Algus

Fraasiotsing

Kaasamine ja mitte

Ei tea kõiki sõnu

Otsing kindlatelt lehtedelt

Failitüüpide järgi

Aadressiotsing

Kombineerimine

Veel võimalusi

Abiks veebis

Kasutatud allikad

 

Veel võimalusi

 

Otsingut saab laiendada sünonüümidega: lisades otsitavale sõnale ette tilde ~.

Otsida saab lehekülgi, mis lingivad kindlale võrguaadressile, näiteks: link:kivisildnik.blogspot.com, saab teada leheküljed, kus on viide Kivisildniku blogile. Samuti saad otsida, kes lingib näiteks sinu veebilehele või näiteks link:www.skype.ee
link:www.president.ee
link:www.nagi.ee

Google toimib ka sõnaraamatuna, defineerib ka erialaseid termineid või kõnekäände, seda siiski inglise ja muudes suuremates keeltes: define:transcendental
define: SAPARD
define:”cat’s cradle”
define: V8
define:WHO

Teksti tõlkimiseks mine aadressile http://www.google.com/translate_t ning kirjuta või kopeeri tekstiväljale vajalik tekst. Võid sisestada ka allservas olevale aadressiväljale tõlkimist vajava veebilehe aadressi. Nüüd vali rippmenüüst sobiv tõlkevariant ja vajuta nuppu „Translate”.

Google tunneb peamisi tehtemärke + liitmine, - lahutamine, * korrutamine, / jagamine ning mõningaid eritähistusi sin, cos, tan, log, pi jne.
Näiteks: 348/8
18% of 255
264*0,1,
(348*18)/1,
(sin(30)+tan(45))/pi
sqr(225)
(18% of 348)*/17-99*(59% of 8)

Saab kasutada teisendamist, näiteks half a cup ml, 78 F in C, 80 USD in EEK, 200 yards in m.

Otsida saab ka minevikust st kui tead kindlalt, et sind huvitav tekst oli konkreetsel veebilehel üleval, aga praeguseks on see sealt maha võetud. Iga kord kui Google veebilehe indekseerib, teeb ta sellel olevast tekstist koopia oma puhvrisse, kus see säilib järgmise indekseerimiseni. Veebilehelt juba kadunud, kuid Google puhvris allesolevat teksti saab otsida märksõna cashe: abil. Näiteks otsing cashe:www.maaleht.ee annab vastuseks Maalehe paari päeva vanuse versiooni. Proovida võid näiteks ka cashe:www.minut.ee, cashe:epood.ordi.ee

Proovida võib veel järgmiste otsioperaatoritega:
allinanchor:
allintext:
allintitle:
group:
info:
time:
weather:
 

Ülesanne

Kontrolli, kas ülalesitatud väited on õiged!