EFEKTIIVNE OTSING GOOGLE’GA

 
Algus

Fraasiotsing

Kaasamine ja mitte

Ei tea kõiki sõnu

Otsing kindlatelt lehtedelt

Failitüüpide järgi

Aadressiotsing

Kombineerimine

Veel võimalusi

Abiks veebis

Kasutatud allikad

 

Abiks

 

Kui arvad, et kõik need keerulisena näivad võimalused kohe meelde ei jää, siis kasuta Google täpsema otsingu lehekülge www.google.com/advanced_search või veidi piiratumate võimalustega eestikeelset lehte www.google.ee/advanced_search.

Kõige põhjalikuma ülevaate Google võimalustest annab leht www.google.com/help/features.html